Monday, October 10, 2011

19


ماگ‏های کم و بیش خالی از چای شیرین و تلخ، طبقه‏ی اول.
از حاملگی می‏گوید و قصد سقط جنین؛ سفر برای همیشه.
بازگرداندن کتاب‏ها.
انداختن "نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" توی سطل.
و کودکی مُرد.

No comments:

Post a Comment